މާލޭ ޖަލު - ފޮޓޯ: ފެށުން

ފަރުވާދެމުން ދިޔަ ގައިދީއަކު ނިޔާވެއްޖެ

އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުން ދިޔަ ގައިދީއަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ކަރެކްޝަންސް ސަރވިސް އިން ވިދާޅުވީ، އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ނިޔާވެފައިވަނީ އުމުރުން 91 އަހަރުގެ ގައިދީއަކު ކަމަށެވެ.

މިއަދު މެންދުރު ކުރިން 11:30 ހާއިރު ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް ނިޔާވެފައިވަނީ ގދ ގައްދޫ މަސްކޮތަންގެ، ރެކިފުތާ ކަމަށްވެސް ކަރެކްޝަންސް ސަރވިސް އިން ވިދާޅުވިއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިއަދު މަރުވި 92 އަހަރުގެ ގައިދީއަކީ ބަދުއަހުލާގީ މައްސަލައެއްގައި މާލޭ ޖަލުގައި 10 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒް ކުރަމުން ގެންދިޔަ މީހެކެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ހިޔާލު

  1. މނ

    ކޮބާ ރޮށި ފިހާމީހާ؟

  2. red

    kbaaa mahufooh

ކޮމެންޓް ކުރުން ބަންދު

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް