އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް

މިފްކޯގެ ޝޯވ ރޫމް އެއް އައްޑޫގައި އެޅުމަށް މަޝްވަރާ ކޮށްފި

މިފްކޯގެ ޝޯވ ރޫމްއެއް އައްޑޫގައި އެޅުމަށް މަޝްވަރާ ކޮށްފިއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި މިއަދު ކުރިއަށްދިޔަ މިބައްދަލުވުމުގައި މިފްކޯގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެޑައިގަތީ މިފްކޯގެ ސީއީއޯ އިސްމާއިލް ފައުޒީއެވެ.

އަދި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އައްޑޫ ސިޓީ މޭޔަރ އަބްދުﷲ ސޯދިޤް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް

މިފްކޯގެ ޝޯވ ރޫމްގެ އިތުރުން އައްޑޫގައި ހުންނަ މިފްކޯ އައިސް ޕްލާންޓް ސަރަހައްދުގައި ޖަހާފައި ހުންނަ ފެންސާއި ބަދަރު ތޮށިގަނޑު މަރާމާތު ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މިބައްދަލުވުމުގައިވަނީ މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް