ފެން ބޮޑުވެ ކޮޗިން އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި

އިންޑިއާ އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ މޫސުމީ ވިއްސާރައިގައި ކޮޗިންގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ފެންބޮޑުވެ އެ އެއާޕޯޓް ވަގުތީގޮތުން ބަންދުކޮށްފިއެވެ.

ވެހެމުންދާ ބޯވާރޭގެ ސަބަބުން އެ އެއާޕޯޓުގެ ޓެކްސީވޭ ތަކާއި އޭޕްރަންގައި ވަނީ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ފެންބޮޑު ވެފައެވެ. ކޮޗިންގެ އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ހުއްޓާލައިފައިވަނީ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 3:00 އާއި ހަމައަށެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުވެސް އިންޑިއާއަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި ކޮޗިން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްވަނީ ދެހަފްތާއަށް ބަންދުކޮށްފައެވެ.

އިންޑިއާގެ ކެރެލާ ސިޓީއަށް މިހާރު ކުރަމުން ދާ ވިއްސާރައާއި ގުޅިގެން ދިވެހިން ސަމާލުވުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕޮރިން މިސްޓްރީންވެސްވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް