ކެނޯގައި އޮޔާދިޔަ ދެމީހުން ފަތާފައި ހުޅުމާލެއަށް އަރައިފި

އިއްޔެ ހަވީރު ކެނޯއެއްގައި ވިލިމާލެ ނެރުމައްޗަށް ނިކުމެ އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ދެމީހުން ފަތާފައި ހުޅުމާލެއަށް އަރައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، 2019 އޮގަސްޓް 11 ވަނަ ދުވަހު 17:00 ހާއިރު ވިލިމާލެއިން ކެނޯއެއްގައި ނެރުމައްޗަށް ނިކުމެގެން އުޅެނިކޮށް ގަދަވަޔާއެކު، ކޮޅިގަނޑެއްގައި ޖެހި އޮޔާދަމުންގޮސް ހުޅުމާލެ ޓްރެކާއި ދިމާލަށް ކެނޯ އައުމުން ދެމީހުންވެސް ފަތާފައި ހުޅުމާލެއަށް އަރާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ދެމީހުން ހުޅުމާލެއަށް އަރާފައިވަނީ މިރޭ މެންދަމުން އަލިވެ 03:10 ހާއިރު ކަމަށާއި، ދެމީހުންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، މި ދެމީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް