އިންޓަރނޭޝަނަލް ސުޕޭސް ސްޓޭޝަން މިރޭ ރާއްޖެއަށް ފެންނާނެ

މޫސުން ރީތިނަމަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސުޕޭސް ސްޓޭޝަން މިރޭ ރާއްޖެއަށް ފެންނާނެ ކަމަށް ޖައްވީ ޚަބަރުތައް ފަތުރާ ފަރާތްތަކުން މައުލޫމާތު ދީފިއެވެ.

މިގޮތުން އިގްނޭޒިއޯ މެގަނަނީ ޓުވިޓަރގައި ބުނެފައިވަނީ މޫސުން ރީތިނަމަ މިރޭ 7:33 ގައި ރާއްޖެއަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ސުޕޭސް ސްޓޭޝަން ހަމަލޮލަށް ފެންނާނެ ކަމަށެވެ.

އިންޓަރނޭޝަނަލް ސުޕޭޝް ސުޓޭޝަނަކީ ފަސްގައުމެއްގެ ޖައްވީ ދިރާސާތައްކުރާ އިދާރާތައް ގުޅިގެން އުފައްދައިފައިވާ ޖައްވީ ސްޓޭޝަނެކެވެ.

މި ސުޕޭސް ސްޓޭޝަން ބޭނުންކުރަމުންދަނީ ޖައްވީ އެކިއެކި ތަހުލީލުތައް ކުރުމަށްޓަކައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
1
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް