ބީއެމްއެލް

މިރޭގެ ދަންވަރުގެ ވަގުތުގައި ބީއެމްއެލްގެ ބައެއް ހިދުމަތްތައް ހޯދުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެދާނެ

މިރޭގެ ދަންވަރުގެ ވަގުތުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ބައެއް ހިދުމަތްތައް ހޯދުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް އެބޭންކުން ބުނެފިއެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން ދެންމެ ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ބޭންކުގެ އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގެ ހިދުމަތާއި، މޯބައިލް ޕޭ އާއި، ޕޭމަންޓް ގޭޓްވޭ، އަދި ޔޫއެސް ޑޮލަރ ބުކިން ޕޯޓަލްގެ ބޭނުން ހިފުމުގައި މިރޭ ދަންވަރު 1:30 ން މިރޭ ފަތިހު 4:30 ހާ ދޭތެރޭ ދަތިތަކާއި ދިމާވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ.

ސަބަބެއް ކަމަށް ބޭންކުން ބުނެފައިވަނީ މިވަގުތުތަކުގެ ތެރޭގައި މެއިންޓެނެންސް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވާތީ ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމަގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް ބޭންކުން މާފަށް އެދެއެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މެއިންޓެނެންސް މަސައްކަތްތަކަށް ބޭންކުގެ ބައެއް ހިދުމަތްތައް މެދުކަނޑާލައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް