އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ދިވެހި ދަރިވަރަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވޭ - އެމްބަސީ

އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގައި ދިވެހި ދަރިވަރުން ކިޔަވަމުން އަންނަ މެޑިކަލް އިންސްޓްޓިއުޓެއްގައި މިއަދު ހިނގި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާގައި ދިވެހި ދަރިވަރަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވާކަމަށް ދިއްލީގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީން ބުނެފިއެވެ.

އެމްބަސީ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އޯލް އިންޑިއާ އިންސްޓްޓިއުޓް އޮފް މެޑިކަލް ސައިސަންސް (އޭއައިއައިއެމްއެސް)ގެ ޓީޗިން ބްލޮކެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ޙާލަތު ކައިރިން ބަލަމުންއަންނަކަމަށާއި، އަދި އެއިންސްޓިޓިއުގައި ކިޔަވަމުންދާ އެއްވެސް ދަރިވަރަކަށް މިހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ގެއްލުމެއް ނުވާކަމަށާއި ހުރިހާ ދަރިވަރުންވެސް ތިބީ ގަދަވެ ސަލާމަތުން ކަމަށެވެ.

އޭއައިއައިއެމްއެސްގެ ޕީސީ ބްލޮކް އިމާރާތުގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލައިން ފެށިގެން ހަތަރުވަނަ ފަންގިފިލަޔާ ހަމައަށް އަލިފާން ރޯވެފައިވީނަމަވެސް މިހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އަލިފާން ރޯވި ބްލޮކަކީ ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަނެކެވެ. އަދި އަލިފާނުގެ މިހާދިސާއާ ގުޅިގެން މެޑިކަލް އިންސްޓްޓިއުޓްގެ ހޮސްޕިޓަލްގެ އިމަޖެންސީ ބައިގައި ތިބި ބަލިމީހުން މިހާރުވަނީ އެހެން ތަންތަނަށް ބަދަލުކޮށްފައިކަމަށްވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް