އިންޖީނު ހުއްޓިފައިވާ "ވިޓަމިންސީ" ލޯންޗު - ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް

175 މީހުންނާއެކު މާލެއަށް ދަތުރުކުރި ލޯންޗެއް އިންޖީނު ހުއްޓިއްޖެ

175 މީހުންނާއެކު ތ.އަތޮޅުން މާލެއަށް ދަތުރުކުރި ލޯންޗެއް އިންޖީނު ހުއްޓިއްޖެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވީ، އިންޖީނު ހުއްޓިފައިވަނީ ތ.އަތޮޅުން މާލެއަށް ދަތުރުކުރި "އޯޝަން-20" ނަމަކަށް ކިޔާ ފެރީ ލޯންޗެއް ކަމަށެވެ.

ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރަނިކޮށް މި ލޯންޗު އިންޖީނު ހުއްޓިފައިވަނީ، ވ.ދިއްގަލުވަށި ފަޅުގެ ހުޅަނގުން 1 ނޯޓިކަލް މޭލު ބޭރުން ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންޖީނު ހުއްޓިފައިވާ "ވިޓަމިންސީ" ލޯންޗު - ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް

އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވީ، މި ހާދިސާގެ މަޢުލޫމާތު އެމްއެންޑީއެފް އަށް ލިބިފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 05:44 ހާއިރު ކަމަށާއި، ލޯންޗަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނިމަށްޓަކައި އެމްއެންޑީއެފް އިން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ލޯންޗަށް އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި އެމްއެންޑީއެފްގެ ފާސްޓް އިންޓަރސެޕްޓަރ ކްރާފްޓް (ޢެފްއައިސީ) ވެލާނާ ލޯންޗު އަދި ކޯސްޓްގާޑް ސީއެމްބިއުލަންސްވެސް ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ލޯންޗަށް އެހީތެރިވުމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް

އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވީ، މި ލޯންޗުގެ އިންޖީނު ހުއްޓިފައިވަނީ ތެޔޮ ހުސްވެގެން ކަމަށާއި، ލޯންޗަށް ތެޔޮ ހިފައިގެން އެހެން ދޯންޏެއް ދަތުރުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އަދާހަމަ: އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވީ، ލޯންޗުގައި ތިބި މީހުން ކޯސްޓްގާޑް ސީއެމްބިއުލަންސް އަށް ނަގަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ހިޔާލު

  1. Anbugoani

    Engine in theyo husvikan neygey

ކޮމެންޓް ކުރުން ބަންދު

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ