ހައްދުންމަތި ހިމެނޭހެން މެދުރާއްޖެތެރެއަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުމާއިބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ، މެޓް އޮފީހުން ހައްދުންމަތި ހިމެނޭހެން މެދުރާއްޖެތެރެއަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުމާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ވިދާޅުވީ ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭވެރި، އަދި ވިލާގަނޑުގައި 45 ބާރުމިނުގައި ވައިގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ ކ. އަތޮޅުން ލ. އަތޮޅާއި ހަމައަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރޭކަމަށެވެ.

އެސަރަހައްދަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައި ވަނީ މިއަދު ހަވީރު 15:30 އިން ރޭގަނޑު 21:30 އަށެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް