އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލް- ފޮޓޯ: ފެށުން

އައިޖީއެމްއެޗްގަ ހައްޖުވެރިންނަށް ޚާއްޞަ ކްލިނިކެއް ހުޅުވައިފި

އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހައްޖުވެރިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކްލިނިކެއް ހުޅުވައިފި އެވެ. 

އައިޖީއެމްއެޗުން ވިދާޅުވީ މިކްލިނިކް ހިންގާނީ ކޮންމެ އާދީއްތަ، ހޯމަ، އަނގާރަ، ބުދަ، ބުރާސްފަތި މި 5 ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު 2.00 އިން ރޭގަނޑު 10.00 އަށް ކަމަށެވެ. އަދި ހައްޖުވެރިންނަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު މި ކްލިނިކުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކޭނެ ކަމަށްވެސް އައިޖީއެމްއެޗްއިން ވިދާޅުވިއެވެ.

https://twitter.com/igmhmv/status/1163376117824315392?s=20

މިދުވަސްކޮޅަކީ ރާއްޖޭގެ ގިން ރަށްތަކެއްގައި އާދައާއި ޚިލާފަށް ބަލިތައް ގިނަ ދުވަސްކޯލެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ