އދ. ދިއްދޫއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުދަ އަރަނީ

އދ. ދިއްދޫއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުދަ އަރަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ދާދި ދެންމެ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އދ. ދިއްދޫއަށް އުދައަރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ދިއްދޫ ފުލުހުންނާއި ކައުންސިލުން ގުޅިގެން ލޮނުގަނޑު ރަށުތެރެއަށް ފެތުރުނަނުދީ ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ވެލިބަސްތާ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިމުންދާ ކަމަށެވެ.

ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މިނޫހުން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ، މިހާދިސާގައި ރަށުގެ އެއްވެސް ގެއަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި، ލޮނުގަނޑު ރަށުތެރެއަށް އަރައިގެން ނުދާނެ ގޮތަށް ވެލިބަސްތާ އަދި ޓިނުފަދަ ތަކެތިޖަހައި ޖަހައި ބައެއް މަގުތައް ބަންދުކުރެވިފައި ވާނެކަމަށެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް