ވީބީ ހަސަންގެ ފޯމު ބަލައިގަންނަން ސްޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

ހަސަން ޝިޔާމް (ވީބީ ހަސަން) ގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ބަލައިގަތުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފިއެވެ.

ފޯމް ބަލައިގަންނަން އީސީގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރި، ވީބީ ހަސަންގެ ފޯމް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނުގަތީ، ސާބިތު ދަރަނީގެ މައްސަލައެއްް އޮތް ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ސްޕްރީމް ކޯޓުން މިގޮތަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ، ހަސަންގެ ކެންޑިޑެންސީ ބަލައި ނުގަންނަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމުމާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ ހަސަންގެ ފަރާތުން ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

ވީބީ ބްރަދާސްގެ މެނޭޖިންގް ޑައިރެކްޓަރު ހަސަން ޝިޔާމް (ވީބީ ހަސަން) ވާދަކުރެއްވުމަށް ފޯމް ހުށަހެޅުއްވީ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާއަށެވެ.


މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް