މާފުށީ ޖަލަށް އެތެރެކުރަންއުޅުނު މައްސަތުވާތަކެތިތަކެއް އަތުލައިގެންފި

މާފުށީ ޖަލަށް އެތެރެކުރަންއުޅުނު މައްސަތުވާތަކެތިތަކެއް އަތުލައިގެންފިއެވެ.

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަން ޢަބްދުﷲ މުނާޒް ވިދާޅުވީ މަސްތުވާތަކެތި ފެނިފައިވަނީ ކޯޓު އަޑުއެހުމަކަށް ގެންދިޔަ ގައިދީއެއްގެ ގައިންނެވެ. އަދި މިތަކެތި ފެނިފައިވަނީ އިއްޔެކަމަށް ސީޕީ މުނާޒް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން ސީޕީ ވަނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސްގެ އޮފިސަރުން ކުރެއްވިމަސައްކަތްގެ އަގުވަޖަންކޮށް އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ އެހީތެރިކަމަށް ސުކުއަދާކޮއްފައެވެ.

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެރެއިން ޖަލަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭ ގިނަފަރާތްތަކެއްވަނީ އަތުލައިގަނެވިފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ