ގޮރެއްލާތަކެއް އެތަކެތީގެ ހުނަރުވެރިކަން ކެމެރާ ކުރިމަތީ ދައްކާލައިފި

އިންސާނުންނެކޭ އެއްފަދައިން ބައެއް ޖަނަވާރު ތަކަކީވެސް އެއްޗެހީގެ ކިބައިގައި ތަފާތު ހުނަރުތައް ހުންނަ ޖަނަވާރު ތަކެކެވެ. މިގޮތުން އިންސާނުންގެ އެހީތެރި ކަމާއިއެކު މިހުނަރުތައް ތަރައްގީ ވަމުންވެސް ދެއެވެ.

މިފަހުން މީސްމީޑިއާގައި މަގުބޫލުވެގެން ދިޔަ އެކައްޗަކީ ގޮރެއްލާތަކަކާއެކު އެތަކެތީގެ ބެލެހެއްޓުން ތެރިޔާ ނަގާފައިވާ ސެލްފީއެކެވެ. ފޭސްބުކްގައި ޕޯސްޓް ކޮށްފައިވާ މި ފޮޓޯގައި ފެންނަ ދެ ގޮރެއްލާ ހުންނަނީ އިންސާނުންނެކޭ އެއްފަދައިން ދެފައި މައްޗަށް ތެދުވެއެވެ.

ކޮންގޯގެ ނޭޝަނަލް ޕާކުގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތައް ފޭސްބުކުގައި މިހާރުވަނީ 20،000 ގިނަ ފަހަރު ޝެއަރ ކޮށްފައެވެ. ފޮޓޯގައި ފެންނަ ދެގޮރެއްލާއަކީ އަންހެން ދެ ގޮރެއްލާއެވެ.

View this post on Instagram

You might have recently seen caretakers Mathieu and Patrick’s amazing selfie with female orphaned gorillas Ndakazi and Ndeze inside the Senkwekwe center at Virunga National Park. We’ve received dozens of messages about the photo. YES, it’s real! Those gorilla gals are always acting cheeky so this was the perfect shot of their true personalities! Also, it’s no surprise to see these girls on their two feet either—most primates are comfortable walking upright (bipedalism) for short bursts of time. Guys, if you shared our gorilla selfie post, please share our Earth Day posts as well! Conserving Virunga’s amazing wildlife is a constant challenge for the Park and our work wouldn’t be possible without your support. Matching funds have been pledged on every donation to the Park today, up to a total of $25,000—giving us the opportunity to raise $50,000 for Virunga! Visit virunga.org/donate or click the link in our bio to get involved and keep sharing our posts! Thank you! *We want to emphasize that these gorillas are in an enclosed sanctuary for orphans to which they have lived since infancy. The caretakers at Senkwekwe take great care to not put the health of the gorillas in danger. These are exceptional circumstances in which the photo was taken. It is never permitted to approach a gorilla in the wild. #gorillaselfie #gorilla #mountaingorilla #mountaingorillaselfie #selfie #earthday #earthday2019 #virunga #virunganationalpark #congo #drcongo #rdc #drc #protecttheplanet #happyearthday #wildlife #wildlifeconservation #conservation #natureconservation

A post shared by Virunga National Park (@virunganationalpark) on

ތަޖުރިބާކާރުން ބުނާގޮތުގައި މިސަރަހައްދުގައި 1000 ވުރެ ގިނަ ގޮރެއްލާ ދިރިއުޅެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް