އީދު ކިހިނެތް - އީދު ފޮޓޯ ހިއްސާކޮށްގެން ބީއެމްއެލްގެ އަގުހުރި ގިފްޓް ކާޑެއް

ކުރިއަށް އޮތް ފިތުރު އީދުގެ ހަރަކާތްތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްޞާކޮށްގެން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ގިފްޓް ކާޑެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ބެންކުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން ވިދާޅުވީ، އީދު ހަރަކާތްތަކުގެ ފޮޓޯ ހިއްސާކުރާއިރު #އީދުކިހިނެއް (EidKihineh#) މި ހޭޝްޓެގް ޓެގް ކޮށްފައި ޕޯސްޓުކުރާ ފޮޓޯތަކުގެ ތެރެއިން ގުރުއަތުން ތިން ފޮޓޯ އެއް ހޮވާނެ ކަމަށެވެ.

ގުރުއަތުން ހޮވޭ ތިން ފަރާތްތަކަށް، ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ބީއެމްއެލްގެ ފަރާތުން 5000 ރުފިޔާގެ ގިފްޓް ކާޑެއް ދޭނެކަމަށް ބީއެމްއެލް އިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ފޮޓޯ ކޮމްޕެޓިޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޮޓޯ ޕޯސްޓު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ ޖޫން ހަތަރަކުން ހަޔަކަށް ހުޅުވާލާއިރު، ނަސީބުވެރިން ހޮވާނީ ޖޫން މަހުގެ ނުވަވަނަ ދުވަހު ކަމަށްވެސް އެބޭންކުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް