ރާއްޖޭގައި ވިއްކާ އެންމެ ބޮޑު ޓީވީ ލިބެންހުރީ އެސްޓާސްއިން

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ވިއްކާ އެންމެ ބޮޑު ޓީވީ އެސްޓާސް އިން ވިއްކަން ފަށައިއެވެ.

އެސްޓާސް އިން ބުނީ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން ވިއްކާނެ އެންމެ ބޮޑު ޓީވީ މިހާރު އެފިހާރައިން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. މިގޮތުން 100 އިންޗީގެ ޓީވީ އާއި 85 އިންޗީގެ ޓީވިވެސް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް އެސްޓާސް އިން ބުނެއެވެ.

މި ޓިވީތަކުގެ އަގުތަކަށް ބަލާއިރު 85 އިންޗީގެ ޓީވީ 33،999ރ. އަށް ލިބެންހުރިއިރު، 100 އިންޗީގެ ޓީވި އުޅޭނީ 99،999 އަށެވެ.

އެސްޓާސްއަކީ އާއްމު ގޮތެއްގައި ގޭގޭގައި ބޭނުންކުރާ ގިނަ ބާވަތްތައް ވިއްކާ ފިހާރައެކެވެ. މިގޮތުން ހާއްސަކޮށް އެސްޓާސް މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ ކޮލިޓީ ރަނގަޅު އުފެއްދުންތައް ހެޔޮ އަގުގައި ވިއްކުމެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
11
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ