"ކޮންކޯޑު" ގައި ހުރި މަސްވެރިއެއްގެ ލޮލަށް ބުޅިއެއް ހެރިއްޖެ

ދިވެހި މަސްވެރިއެއްގެ ލޮލަށް ބުޅިއެއް ހެރިއްޖެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން ވިދާޅުވީ، އދ. މަންދޫގެ ހުޅަނގުން 101 ނޯޓިކަލް ބޭރުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަން އުޅުނު "ކޮންކޯޑު" ނަކަމަށް ކިޔާ ދޯނީގައި ހުރި މަސްވެރިއެއްގެ ލޮލަށް ބުޅިއެއް ހެރިގެން އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާ ސްކޮޑްރަންއިން ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދާކަމަށެވެ.

މިހާދިސާގެ ރިޕޯރޓް އެމްއެންޑީއެފްއަށް ލިބިފައިވަނީ މިރޭ 19:06 ހާއިރުއެވެ.

އަދި މިހާދިސާގައި ބުޅި ހެރިފައިވަނީ އުމުރުން 65 އަހަރުގެ ދިވެއްސެއްގެ ލޮލަށްކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފްއިން ވިދާޅުވިއެވެ.

 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
6
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ