އަޑިއަށްދިޔަ ޑިންގީ - ފޮޓޯ: ޑިންގީގެ ވެރިފަރާތް

ދެމީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް އަޑިއަށް ގޮސްފި

ދެމީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ހދ ކޭލަކުނާއި ކައްޓަލަފުއްޓާއި ދެމެދަށް ބަންޑުން ޖަހާލައިފިއެވެ.

ހދ.ވައިކަރަދޫއަށް ނިސްބަތްވާ މި ޑިންގީގެ ވެރިފަރާތުން "ފެށުމަށް" ބުނީ ޑިންގީ ބަންޑުން ޖަހާލީ ރޭ މެންދަމު 02:30 ހާއިރު ކަމަށާއި، ދެމީހުންނާއެކު އެވަގުތު ޑިންގީ ދަތުރުކުރަމުން ދިޔައީ ކުޅުދުއްފުށިން ފުރައިގެން ވައިކަރަދޫއަށް ކަމަށެވެ.

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ދިޔަވެ، ދިޔަ ކޮންޓްރޯލް ނުވުމުގެ ސަބަބުން އެމްއެންޑީއެފް އާއި އާއްމު ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމަށް އެ ޑިންގީ އެދިފައިވާއިރު، އެވަގުތު އެންމެ އަވަހަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ ޑިންގީން ދަތުރުކުރި ދެމީހުން ސަލާމަތް ކޮށްފައިވަނީ ވައިކަރަދޫގެ ލޯންޗަކުންނެވެ.

އަޑިއަށްދިޔަ ޑިންގީ - ފޮޓޯ: ޑިންގީގެ ވެރިފަރާތް

މި ހާދިސާގައި ޑިންގީން ދަތުރުކުރި ދެމީހުން ސަލާމަތްކުރި ނަމަވެސް، މޫސުން ތަންނުދޭތީވެ، ޑިންގީ ސަލާމަތް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

ޑިންގީގެ ވެރިފަރާތުން ބުނީ، ހާދިސާގެ މަޢުލޫމާތު ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް ހިއްސާކުރި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ޑިންގީ އަޑިއަށްދިޔައިރު އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން އާދެވުނީ ވައިކަރަދޫ ލޯންޗަކަށް އެކަނި ކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާގައި 20 ފޫޓްގެ މި ޑިންގީ އަޑިއަށް ގޮސްފައިވާއިރު، ޑިންގީ އަޑިއަށް ދިޔައީ 85 ހޯސްޕަރގެ ޔަމަހާ އައުޓްބޯޑް އިންޖީނަކާވެސް އެކުގައެވެ.

މިހާތަނަށް އައިއިރު ޑިންގީ ފެނިފައި ނުވާކަމަށާއި، ޑިންގީ ފެނިއްޖެނަމަ ލަސްނުކުރައްވާ ޑިންގީގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަންބަރު 9112291 އަށް ގުޅައި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވުމަށް ވެރިފަރާތުން އެދިލައްވައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ހިޔާލު

 1. Thedhufulhu

  Faathuma thee mulhi rah fasaadha kohfa male badhaluvefa huri buraancheh

 2. ޔޯ

  ވަށައިގެންވާ ރައްރަށުގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ތިބޭއިރު މީދޯ ވާވަރަކީ ކަމެއް ޖެހުނީމާ.

  2
  2
 3. faathimathu

  ކަމެއްްޅިބުނަސް ބޮޑާ ނުވާނވީ ތިނަސީމް އަކި މުޅިރައް ހަޅާކު ކުރާމީހެއް

  1
  2
  • އޭނަ

   ރޯދަ ކަމުން ގޮސް “ޅ” އަދި “ލ” ވެސް ނޭނގޭ ދޯ؟ ޕުއް

  • Waathi

   Meehunnah zaathy basthahbune bodaavefa hurevidhaanebaa!! Maadhamaa faathumayah jeheyne haaleh engeybaa

ކޮމެންޓް ކުރުން ބަންދު

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ