އޮއްތޮގެ ގައިގައި ސައިކަލުން ޖެއްސި މީހާގެ ޝަރީއަތް ކެންސަލް ކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރު ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި، ނުކުޅެދޭ ހާލަތަކަށް ދިޔަ އުމަރު ސަލީމް (އޮއްތޮ) ގެ ގައިގައި ސައިކަލުން ޖެއްސި މީހާގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

ތޮއްތޮގެ ގައިގައި ސައިކަލުން ޖެއްސި މީހާގެ ޝަރީއަތް، 1 އަހަރު ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހަމަޖައްސާ ތާވާލުކޮށްފައިވަނީ މިއަދުއެވެ.

އުމުރުން 33 އަހަރުގެ އޮއްތޮގެ އަންހެނުން ފާތުމަތު ނައުފާ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މިއަދު ހުޅުމާލޭ ކޯޓުގައި ޝެޑިއުލްކުރި އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ކެންސަލް ކޮށްފައިވަނީ އޮއްތޮގެ ގައިގައި ސައިކަލުން ޖެއްސި މީހާގެ ވަކީލަށް އެހެން ޝަރީއަތަކަށް ވަންނަން ޖެހިގެންކަމަށެވެ.

މިއަދު ހުޅުމާލޭ ކޯޓުގައި ޝެޑިއުލްކުރި އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކޮށްފައިވާކަން އެނގިފައިވަނީވެސް މިއަދު ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުންކަމަށްވެސް ނައުފާގެ ޓްވީޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މެއި 29 ވަނަ ދުވަހު ހިނގި އެކްސިޑެންޓަށް ފަހު، އަމިއްލަ އަށް ހިނގައިބިނގާވެ އުޅުމާއި ވާހަކަ ދެއްކުމުން ވެސް އޮއްތޮ މަހްރޫމްވެފައިވާއިރު، ސައިކަލުން ޖެއްސި މީހާ އަށް ފުލުހުން މިހާތަނަށް އައިއިރު، އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
1
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ