ސިޔާސީ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބޭރު އެއްވެސް ގައުމެއްގެ ސިފައިންނަށް ރާއްޖޭގައި ނުތިބެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް ވައުދުވެ، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ) ގެ ފުރަތަމަ ކޮންގްރެސް ޖަލްސާ ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. އެމްއެންޕީ އުފެއްދުމަށް ރޭ ގިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި