ސިޔާސީ
2 ދުވަސްކުރިން
ފުރާނައިން ގުރުބާންވާން ޖެހުނަސް އިންޑިއާގެ މިލިޓަރީ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ބޭލުމަށް ގޮވާލާ “އިންޑިއާ އައުޓް”ގެ ނަމުގައި ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ސުލްހަވެރި ހަރަކާތްތައް ހުއްޓައި ނުލާނެ ކަމަށް އެ ހަރަކާތުގެ ޗެއަރ