ސިޔާސީ
4 މަސް ކުރިން
އެކްޓިވިސްޓް ހެދިގެން އުޅޭ ޝުމްބާ ގޮންގް ކިޔާ މީހަކު އިސްވެހުރެ އެމްވީ ކްރައިސިސްގެ ނަމުގައި ހިންގާ ޕޭޖާއި އޭނާގެ އަމިއްލަ އެކައުންޓުތައް މެދުވެރިކޮށް ޕީޕީއެމްގެ ތެރޭގައި ފިތުނަ ފަސާދައާއި ރުޅިވެރިކަން އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.