ހަނގުރާމައަށްދާ ދިވެހިން
11 މަސް ކުރިން
ދުނިޔޭގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ ދާހިލީ ހަނގުރާމާ ބައިވެރިވުމަށް 2013 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެ ދޫކޮށް ދިޔަ ދިވެހި އާއިލާއެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިއަދު އަނބުރާ ގެނެސްފިއެވެ. ދިވެހި ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، އަނބުރާ އަންނަ ހަނގުރާމަވެރިންނާ