ހުޅުމާލެ
11 މަސް ކުރިން
ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން މާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި ފޯރުކޮށްދެމުންދާ މަގުތަކާއި އާންމު ސަރަހައްދުތައް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ހުޅުމާލެ ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ފެއްޓުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މި ފެށޭ މެއި މަހުގެ