ނަފްސާނީ ބަލިމީހުން
3 އަހަރު ކުރިން
ނަފްސާނީ ބަލީގެ ބައެއް ފަރުވާތަކަށް އަމިއްލަ ކުލިނިކުތަކުންވެސް އާސަންދަ ހިދުމަތްދޭން ނިންމައިފިއެވެ. އާސަންދައިން ވިދާޅުވީ، މިފެށޭ ފެބްރުއަރީ މަހުންފެށިގެން، އަމިއްލަ ކްލިނިކްތަކާއި ހޮސްޕިޓާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ނަފްސާނީ ބަލީގެ ބައެއް ފަރުވާތައް، އާސަންދަ ސްކީމްގެ ތެރެއިން