ބާޒާރު
2 އަހަރު ކުރިން
މާލޭގެ ބާޒާރުން ފިޔާ ބަސްތާ ވިއްކުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ. މާލޭގެ ބާޒާރު މަތީގައި ފިޔާ ވިއްކާ ފިހާރައަކުން ބުނީ “އެންމެ ފަހު ބަސްތާ ދެންމެ އެ ހުސްވީ” ކަމަށެވެ. ފިޔާ ވިއްކުން ބާޒާރުމަތީ ފިހާރަތަކުން