ބޮލީވުޑް
5 މަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ރިތިކް ރޯޝަން އަށް އިއްޔެ ވަނީ 48 އަހަރު ފުރިފައެވެ. އަދި އުފަންދުވަހާއި ދިމާކޮށް އޭނާގެ ފޭނުން ހައިރާންކޮށްލުވީ، އޭނާ ކުޅެން ތާވަލްކޮށްފައި އޮތް ބޮޑު ފިލްމް “ވެދާ” ގެ