ކަރަންޓް
3 އަހަރު ކުރިން
މިއަދު މެންދުރުން ފެށިގެން ލ. އިސްދޫއަށް ކަރަންޓު ދިނުމުގައި ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވާން ފަށައިފިއެވެ. މިނޫހުން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެމުން އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު ފައިސަލް ވިދާޅުވީ، އިސްދޫގައި ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ވަރަށް ދަށްކަމަށާއި