ކުނި
1 އަހަރު ކުރިން
ފުރަމާލެ ސަރަހައްދުގެ  ގޭބިސީތަކުން ކުނި ނެގުމުގައި އިމާރާތްތަކުގެ ވަކިވަކި ފަންގިފިލާތަކުން ކުނި ނަގާގޮތަށް  ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ)އިން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މާލެ ސިޓީގެ ގޭބިސީތަކުން ކުނި ނެގުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މި މަހުގެ 15