އަހްމަދު މަހްލޫފް
8 މަސް ކުރިން
އެމްއެމްޕީއާރުސީ ހިޔާނުތުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޝަންގައި ހުންނެވި ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހްލޫފްގެ ސަސްޕެންޝަން ރައީސް އޮފީހުން އުވާލައިފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުން މަހުލޫފުގެ ސަސްޕެންޝަން ނިމުމަކަށް ގެންނަން އަންގައިފައިވަނީ މަހްލޫފްގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާއާ