އިދިކޮޅު
2 އަހަރު ކުރިން
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ވެރިރަށް މާލޭގައި މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުޒާހަރާ ތެރެއިން ތިން މީހަކު ޙައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. އެ ކޯލިޝަނުން ބުނީ، މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިޙުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ނިމާލުއާއެކު