އުރީދޫ ސާފް ޗެންޕިއަންޝިޕް 2021
2 މަސް ކުރިން
ނޭޕާލް ބަލިކޮށް އަވަށްޓެރި އިންޑިއާއިން އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021 ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މި މެޗުގައި އިންޑިއާއިން ޖެހި 3 ލަނޑުވެސް ޖަހާފައިވަނީ ދެވަނަ ހާފްގެ ތެރޭގައެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ދެ ލަނޑު ޖަހާފައިވަނީ ފުރަތަމަ