އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް
2 މަސް ކުރިން
އުރީދޫ ސާފްސެމްޕިއަންޝިޕްގެ ލީގު ބުރުގެ ފަހު މެޗުގައި އިންޑިއާ އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެ، ފައިނަލުން ފުރުސަތު ނުލިބުމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ ނަގާކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފިއެވެ. ރޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގަލޮޅުދަނޑުގައި