އެކްސިޑެންޓް
12 މަސް ކުރިން
ހުޅުމާލެ ހައިވޭގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޓެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ. މިރޭ މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވާފައިދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓިގެންނެވެ. ދިވެހި ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، މާލެއިން ހުޅުމާލެއަށް ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވާފައިދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް