އެމްޑީޕީ
12 މަސް ކުރިން
ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ، މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ޕާލަމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރުގެ މަޤާމަށް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް އިންތިޚާބުކޮށްފިއެވެ. އަސްލަމް މި މަޤާމަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފައިވަނީ، 15