މަބްރޫކް އަޒީޒް
4 މަސް ކުރިން
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަޒީޒް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ. މަބްރޫކް މިކަން ހާމަކުރެއްވީ މިއަދު މީޑިއާތަކަށް ފޮނުވި މެސެޖެއްގަ އެވެ. މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ، އޭނާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީގެ ކުޑަދުވަސްކޮޅެއް