މަސްވެރިކަން
2 އަހަރު ކުރިން
މާލެސިޓީއިން މަހަށް ފުރާ އުޅަނދުފަހަރަށްް ހުއްދަ ދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފައިވަނީ، ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން 26 މެއި 2021 އިން ފެށިގެން އެޗްޕީއޭ އިން ނެރުއްވާފައިވާ ޚާއްޞަ ޙާލަތާއިގުޅިގެން މާލޭސިޓީގެ