މޫސުން
1 އަހަރު ކުރިން
ރާއްޖޭގެ ދެކުނު ދެ އަތޮޅަކަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް، މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ، މެޓް އޮފީހުން ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފިއެވެ. މެޓް އޮފީހުން މިއަދު ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފައި ވަނީ ގއ.