ސީރިއާ
2 އަހަރު ކުރިން
ސީރިއާގައި ހިނގަމުންދާ ދާޚިލީ ހަނގުރާމާގައި ބައިވެރިވުމަށްފަހު ރާއްޖެއައި މީހާގެ ބަންދަށް 7 ދުވަސް ޖަހައިފިއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތްތަކާއެކު ސީރިއާގެ ދާހިލީ ހަނގުރށާމައިގައި ބައިވެރިވުމަށް ސީރިއާއަށް ދަތުރުކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާ ބަންދުގައި