ޕީއެންސީ
2 އަހަރު ކުރިން
ޕީއެންސީގެ ނައިބުރައީސް އިބްރާހިމް ސުޖާއު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ސުޖާއު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ނަސްރުގެ ދުވަހާއި ދިމާކޮށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން “ބަޑި ބުރާސްފަތި” ނަމުގައި މިހާރު ބާއްވަމުން ގެންދާ ހަރަކާތުގެ