ޕީއެސްޖީ
4 މަސް ކުރިން
ޕީއެސްޖީއަށް ލިއޮނަލް މެސީ ބަދަލުވުމަށްފަހު ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާ ބައްދަލުކުރު މެޗުގައި ޕީއެސްޖީގެ ޖޯޒީގައި މެސީ ޖެހި ފުރަތަމަ ގޯލާއެކު  2-0 އިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ބަލިކޮށްފި އެވެ. ބާސެލޯނާ