ޕީޕީއެމް
5 މަސް ކުރިން
ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުގެ ރިޔާސީ ޓެކްޓް، ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމަށް އަރުވައިފިއެވެ. ރައީސް ޔާމީނަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް އަރުވާފައިވަނީ، މާލޭ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ “ހަވާލޭ ވަޠަން” ޖަލްސާގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ