ޚުޠުބާ
11 މަސް ކުރިން
ޝައުބާން މަހުގެ 15 ވިލޭރޭ ހަލްފާތައް ބާއްވައި، އެ ރޭ ޙާއްޞަކޮށް ޖަމާޢަތް ނަމާދުކުރުމަކީ ބިދުޢައެއްކަމަށް އަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ކިޔާފައިވާ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ވިދާޅުވީ، ބައެއް މީހުން ޝަޢުބާން މަހުގެ