ބަޔާން މިއުނިކުން 2019-20 ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކުރުން

20-2019 ސީޒަންގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ބަޔާން މިއުނިކުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ފައިނަލްގައި 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ.
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email