ލައިފްސްޓައިލް
1 ހަފްތާ ކުރިން
އެމެރިކާގައި އޮތް މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޑޯޖާ ކެޓްގެ މިޔުޒިކް ކޮންސެޓެއްގެ ތެރެއިން ބޮމެއް އޮތް ކަމަށް ބުނެ އިންޒާރު ދިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހިލޭ ވަދެވޭގޮތަށް އިންޑިއަނަޕޮލިސް ގައި