ލައިފްސްޓައިލް
12 މަސް ކުރިން
ދިވެހި ފިލްމީ އިންޑަސްޓްރީގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ޕޮރޮޑަކްޝަން ހައުސް ޑާކް ރެއިން އެންޓެޓެއިންމެންޓްއިން ގެނެސްދޭ އާ ފިލްމް “ބީވީމާ” ގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ މިއަދު އާންމުންނަށް ދައްކާލައިފި އެވެ. މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މަރިޔަމް