ލައިފްސްޓައިލް
6 ދުވަސްކުރިން
ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޝާހިދު ކަޕޫރް އާއި އޭނަގެ އަންހެނުން މީރާ ރާޖްޕުތް ކަޕޫރު ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެއެވެ. މި ދެމަފިރިން ރާއްޖޭގެ ސޮނެވާފުށީގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އަންނަނީ 5 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު މިޝާ