ވިޔަފާރި
18 ގަޑިއިރު ކުރިން
ޤައުމީ އެއާލައިން ހިންގާ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާރވިސަސް ލިމިޓެޑް (މޯލްޑިވިއަން) އާއި އޭ.ޓީ.އާރު އާ ދެމެދު ކުންފުނީ ފުރަތަމަ އޭ.ޓީ.އާރު ބޯޓުތައް ގަތުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މޯލްޑިވިއަނުން އަލަށް ގަންނަން ނިންމާފައިވާ 72-600 ATRގެ ދެ