ވިޔަފާރި
6 މަސް ކުރިން
މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ޓެކުހާއި އެހެނިހެން ގޮތް ގޮތުން މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިޔު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް އާންމުދަނީގެ ގޮތުގައި 11.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެއެވެ. ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ މީރާއިން އާންމުކުރި