ކުޅިވަރު
4 ދުވަސްކުރިން
ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ޓޭބަލް ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ، ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ ދުނިޔޭގެ ޖޫނިއާ ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވެ ތާރީޚީ ކާމިޔާބެއް ހޯދައިފިއެވެ. ދީމާ ކޮލިފައިވެފައި މިވަނީ ދުނިޔޭގެ މުބާރާތުގެ 15 އަހަރުން