ދުނިޔެ
4 ދުވަސްކުރިން
މައިކްރޯސޮފްޓްގެ ބާނީ އަދި ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގެންނަވާ އެމެރިކާގެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ ބިލް ގޭޓްސް އާއި އޭނަގެ އަނބިކަނބަލުން މެލިންޑާ ގޭޓްސްގެ ދޮށީ އަންހެން ދަރިފުޅު ޖެނިފާ ޖޭޓްސް ކައިވެނިކޮށްފިއެވެ. ޖެނިފާ ކައިވެނިކޮށްފައި