ވާހަކަ
1 ދުވަސްކުރިން
އަށްވަނަ އަދަދާއި ގުޅޭ ދެލޯކުރިމަތިން ފެންނަމުންދިޔަ މަންޒަރަކީ ހަގީގަތެއްބާވައޭ އީވާންގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. އޭނާގެ ހަނދާނުގައިވި ފަރި އަންހެންކުއްޖާގެ ބަދަލު އޭނާގެ ކުރިމަތީގައިހުރީ މިލައި މޯޅިވެފައިވާ މަލެއްފަދައެވެ. އެއްވެސް ދިރުމެއް އެމަލުގައި ނުވެއެވެ. ފިޔަތައް