ހަބަރު
12 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހދ. ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ފުރަން ތައްޔާރުވެފައި އޮތް މޯލްޑިވިއަންގެ ފުލައިޓެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި އެވެ. ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓުގެ އޮފިޝަލަކާއި ހަވާލާދީ “ތިލަދުން” ނޫހުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، މި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގީ،