ކުރިނބީ ކައުންސިލް ވޮލީ މުބާރާތް ފަށައިފި

ކުރިނބީ ކައުންސިލް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މިއަހަރު ފިތުރުއީދުގެ މުނާޞަބަތުގައި ވޮލީ މުބާރާތެއް ފަށައިފިއެވެ.

އިއްޔެ ހަވީރުފެށި މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 4 ޓީމް ވާދަކުރާއިރު، މުބާރާތުގެ މެޗްތަށް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަވީރު އަދި ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުގައެވެ.

ފެށުން ފޮޓޯ: އަލީ ވިސާމް

އިއްޔެ ކުޅެވުނު މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗް ކާމިޔާބުކުރީ ރޯޅި ޓީމެވެ. ރޯޅި މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ޓީމް ކަނބުލޮ އާއި ވާދަކޮށް ސީދާ 3 ސެޓުންނެވެ.

މުބާރާތުގެ އިތުރު މެޗެއް ރޭގައި ކުޅެފައިވާއިރު، މި މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ރާޅުވެސް ޓީމް އިންނެވެ. ރާޅުވެސް މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ޓީމް އެކްސްޓްރީމް އާއި ވާދަކޮށް 3 ސެޓް 1 ސެޓުންނެވެ.

ފެށުން ފޮޓޯ: އަލީ ވިސާމް

މުބާރާތުގެ އިތުރު މެޗްތަށް މިއަދާއި މާދަމާވެސް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖޫން 8 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު އެވެ.

ހަތަރު ޓީމް ބައިވެރިވެފައިވާ މި މުބާރާތް ބޭއްވުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ ކުރިނބީ ޒުވާނުންގެ ހިތްތަކުގައި ކުޅިވަރުގެ ރޫހް އާލާކޮށް އިޖްތިމާއީގުޅުން ވަރުގަދަކުރުމާއެކު ފިތުރުއީދު ފާހަގަކުރުންކަމަށް ކުރިނބީ ކައުންސިލް އިން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ