ކަނޑުހުޅުދޫގައި އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގަން ތިބި ބަޔަކުގެ ގައިގާ ތަޅައިގެންފި

ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫގައި އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގަން ތިބި ދެ ފިރިހެނުންގެ ގައިގާ ތަޅައިގެންފިއެވެ.

މިރޭ 23:45 ހާއިރު ކަނޑުހުޅުދޫގައި ތަޅައިގަނެފައިވަނީ އެއްޖިންސުން ގުޅުންހިންގަން ތިބި ދިވެހި ފިރިހެނަކާއި ބިދޭސީ ފިރިހެނެއްގެ ގައިގައެވެ.

ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލުން ވެސް ވަނީ އެފަދަ ކަމެއް އެރަށުގައި ހިނގައިގެން އުޅޭކަން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ.

އެރަށުން ވާހަކަދެއްކި މީހަކު ބުނީ އެމީހުން އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގަން ތިބީ އެތަނުން އެކަކުގެ ކޮޓަރީގައި ކަމަށާއި، ފުރަތަމަ އެމަންޒަރު ފެނުނީ ދިވެހި މީހާގެ ކޮއްކޮ އަށާއި ބޭބެ އަށެވެ. އަދި އެމަންޒަރު ފެނިގެން ކޮޓަރީގެ ދޮރު ވައްޓާލައިގެން ވަދެ ވަނީ އެމީހުންގެ ގައިގަ ތަޅައިގަތީ ކަމަށްވެސް އެމީހާ ބުންޏެވެ.

ތަޅައިގަތުމުން ދިވެހި މީހާ ފިލާފައިވާ ކަމަށާއި، އޭނާ އަދިވެސް ނުފެންނަ ކަމަށް އަދި ބިދޭސީ މީހާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށްވެސް އެރަށުން ވާހަކަދެއްކި ފަރާތުން ބުންޏެވެ.

އެ ދެމީހުންގެ ގައިގަ ރަށު މީހުން ތަޅައިގަތް ނަމަވެސް އެމީހުންނަށް މާބޮޑު އަނިޔާއެއް ނުލިބޭ ކަމަށްވެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
6
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ހިޔާލު

 1. ranrihi

  gaanyyaa gaigaves thalhaagannan vee..

 2. heyo verikan

  Adhi kiriyaa gaumu mi hinganee hedhevi faraatha biru vethivebala heyonuvaane

 3. Morning

  Naseeb kulhi dho

 4. ޝަމީމް

  ތަޅައިގަންނަންވީ އެތް ނޫން
  ހިފަހައްޓާ ބައިތިއްބާފަ ***** ބުޑުން ބުރިކޮއްފަ ދޫކޮއްލިނަމަ ރަގަޅުވީސް އޭރުން ތިބޭނެ
  ރާކަނިމަސް ކެވިފަ

  4
  1

ކޮމެންޓް ކުރުން ބަންދު

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ